Jumat, 04 Februari 2011

Lagu Mars MTQ, Ciptaan Agus Sunaryo


Gema Musabaqah Tilawatil Quran
Pancaran Ilahi
Cinta pada Allah, Nabi, dan Negara
Wajib bagi kita
Limpah ruah bumi Indonesia
Adil makmur sentosa
Baldatun thayyibatun warabbun ghafur
Pasti terlaksana
Musabaqah Tilawatil Quran Agung
Wahyu kalam Tuhan
Pancasila sakti dasar Indonesia
Pujaan bangsaku
Gemah ripah tanah air kita
Aman, damai, sentosa
Baldatun thayyibatun warabbun ghafur
Nusantara Jaya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar